Πού είναι ο Άρης (σελ.10-11) –Φύλλο Εργασίας

Κόβω τις φωνούλες (συλλαβές) και τα γράμματα πάνω στις μαύρες γραμμές και παίζω για εξάσκηση !!! 

Πού είναι ο Άρης (σελ.12-13) –Φύλλο Εργασίας

Κόβω τις φωνούλες (συλλαβές) και τα γράμματα πάνω στις μαύρες γραμμές και παίζω για εξάσκηση !!! 

Πού είναι ο Άρης (σελ.14-15) –Φύλλο Εργασίας

Κόβω τις φωνούλες (συλλαβές) και τα γράμματα πάνω στις μαύρες γραμμές και παίζω για εξάσκηση !!! 

Πού είναι ο Άρης (σελ.16-17) –Φύλλο Εργασίας

Κόβω τις φωνούλες (συλλαβές) και τα γράμματα πάνω στις μαύρες γραμμές και παίζω για εξάσκηση !!! 

Πού είναι ο Άρης (σελ.18) –Φύλλο Εργασίας

Κόβω τις φωνούλες (συλλαβές) και τα γράμματα πάνω στις μαύρες γραμμές και παίζω για εξάσκηση !!! 

Πού είναι ο Άρης (σελ.19) –Φύλλο Εργασίας

Κόβω τις φωνούλες (συλλαβές) και τα γράμματα πάνω στις μαύρες γραμμές και παίζω για εξάσκηση !!!