Φύλλα εργασίας με τα ζευγαράκια των αριθμών από το 1 μέχρι και το 10.

Ετικέτες με τους αριθμούς για το τετράδιο μαθηματικών. (Εκτυπώνετε σε αυτοκόλλητο χαρτί Α4, κόβετε & κολλάτε)

Ετικέτες με τους αριθμούς για το τετράδιο μαθηματικών. (Εκτυπώνετε σε αυτοκόλλητο χαρτί Α4, κόβετε & κολλάτε)