Αντίο Θάλασσα – 1ο Φύλλο Εργασίας

Αντίο Θάλασσα – 1ο Φύλλο Αντιγραφής

Αντίο Θάλασσα – 2ο Φύλλο Εργασίας

Αντίο Θάλασσα – 2ο Φύλλο Αντιγραφής

Αντίο Θάλασσα – Φύλλο Ανάγνωσης

Τιτίνα, η κότα – 1ο Φύλλο Εργασίας

Τιτίνα, η κότα – 1ο Φύλλο Αντιγραφής

Τιτίνα, η κότα – 1ο Φύλλο Εργασίας

Τιτίνα, η κότα – 2ο Φύλλο Αντιγραφής

Τιτίνα, η κότα – Φύλλο Ανάγνωσης

Παρουσίαση (ppt) βασισμένη στο Φύλλο Ανάγνωσης της 2η μέρας. 

Για να φανεί το αρχείο στην σωστή του μορφή, παρακαλώ κάντε ΛΗΨΗ της παρουσίασης επιλέγοντας “Αρχείο – Λήψη – Microsof Power Point (pptx), και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.

Πεπόνι, πεπόνι – 1ο Φύλλο Εργασίας

Πεπόνι, πεπόνι – 1ο Φύλλο Αντιγραφής

Πεπόνι, πεπόνι – 2ο Φύλλο Εργασίας

Πεπόνι, πεπόνι – 2ο Φύλλο Αντιγραφής

Πεπόνι, πεπόνι – Φύλλο Ανάγνωσης

Παρουσίαση (ppt) βασισμένη στο Φύλλο Ανάγνωσης της 2η μέρας. 

Για να φανεί το αρχείο στην σωστή του μορφή, παρακαλώ κάντε ΛΗΨΗ της παρουσίασης επιλέγοντας “Αρχείο – Λήψη – Microsof Power Point (pptx), και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.

1ο Φύλλο Εργασίας 

1ο Φύλλο Aντιγραφής

2ο Φύλλο Εργασίας

2ο Φύλλο Aντιγραφής

Φύλλο Ανάγνωσης.

Φύλλο Εργασίας για το “ΕΧΕΙ”

Παρουσίαση (ppt) βασισμένη στο Φύλλο Ανάγνωσης της 2η μέρας. 

Για να φανεί το αρχείο στην σωστή του μορφή, παρακαλώ κάντε ΛΗΨΗ της παρουσίασης επιλέγοντας “Αρχείο – Λήψη – Microsof Power Point (pptx), και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.

 

 

Επανάληψη στα γραμματάκια ΑΠΤΕ

1ο Φύλλο Εργασίας 

1ο Φύλλο Aντιγραφής

2ο Φύλλο Εργασίας 

2ο Φύλλο Aντιγραφής

Φύλλο Ανάγνωσης

Παρουσίαση (ppt) βασισμένη στο Φύλλο Ανάγνωσης της 2η μέρας. 

Για να φανεί το αρχείο στην σωστή του μορφή, παρακαλώ κάντε ΛΗΨΗ της παρουσίασης επιλέγοντας “Αρχείο – Λήψη – Microsof Power Point (pptx), και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.

1ο Φύλλο Εργασίας 

1ο Φύλλο Aντιγραφής

Παίζω με τις φωνούλες!!! Παιχνίδι συλλαβών και δημιουργίας λέξεων (Οι οδηγίες στο PDF)

2ο Φύλλο Εργασίας 

2ο Φύλλο Aντιγραφής

Φύλλο Ανάγνωσης

Παρουσίαση (ppt) βασισμένη στο Φύλλο Ανάγνωσης της 2η μέρας. 

Για να φανεί το αρχείο στην σωστή του μορφή, παρακαλώ κάντε ΛΗΨΗ της παρουσίασης επιλέγοντας “Αρχείο – Λήψη – Microsof Power Point (pptx), και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.

1ο Φύλλο Εργασίας 

1ο Φύλλο Aντιγραφής

2ο Φύλλο Εργασίας 

2ο Φύλλο Aντιγραφής

Φύλλο Ανάγνωσης

Παρουσίαση (ppt) βασισμένη στο Φύλλο Ανάγνωσης της 2η μέρας. 

Για να φανεί το αρχείο στην σωστή του μορφή, παρακαλώ κάντε ΛΗΨΗ της παρουσίασης επιλέγοντας “Αρχείο – Λήψη – Microsof Power Point (pptx), και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.

1ο Φύλλο Εργασίας 

1ο Φύλλο Aντιγραφής

2ο Φύλλο Εργασίας 

2ο Φύλλο Aντιγραφής

Φύλλο Aνάγνωσης

Παρουσίαση (ppt) βασισμένη στο Φύλλο Ανάγνωσης της 2η μέρας. 

Για να φανεί το αρχείο στην σωστή του μορφή, παρακαλώ κάντε ΛΗΨΗ της παρουσίασης επιλέγοντας “Αρχείο – Λήψη – Microsof Power Point (pptx), και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.

1ο Φύλλο Εργασίας 

1ο Φύλλο Aντιγραφής

2ο Φύλλο Εργασίας 

2ο Φύλλο Aντιγραφής

Φύλλο Aνάγνωσης

Παρουσίαση (ppt) βασισμένη στο Φύλλο Ανάγνωσης της 2η μέρας. 

Για να φανεί το αρχείο στην σωστή του μορφή, παρακαλώ κάντε ΛΗΨΗ της παρουσίασης επιλέγοντας “Αρχείο – Λήψη – Microsof Power Point (pptx), και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.

1ο Φύλλο Εργασίας 

1ο Φύλλο Aντιγραφής

2ο Φύλλο Εργασίας 

2ο Φύλλο Aντιγραφής

Φύλλο Aνάγνωσης

Παρουσίαση (ppt) βασισμένη στο Φύλλο Ανάγνωσης της 2η μέρας. 

Για να φανεί το αρχείο στην σωστή του μορφή, παρακαλώ κάντε ΛΗΨΗ της παρουσίασης επιλέγοντας “Αρχείο – Λήψη – Microsof Power Point (pptx), και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.