Ο Θησέας

Πατώντας πάνω στους τίτλους των κεφαλαίων (μπλε γράμματα) θα οδηγηθείτε στο “Φύλλο Εργασίας” του κάθε μαθήματος, ενώ πατώντας πάνω στην εικόνα θα οδηγηθείτε στην παρουσίαση αλλά και σε υλικό (παιχνίδια, κουίζ κ.α.) που έχει δημιουργήσει ο συνάδελφος Αναστάσιος Μελιόπουλος για κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Στον εκπαιδευτικό ιστότοπο EduBox θα   βρείτε πολύ όμορφα σχεδιαγράμματα για κάθε μάθημα της ιστορίας της Γ’ δημοτικού. Πατήστε εδώ για τα σχεδιαγράμματα από το κεφάλαιο “Ο Θησέας”.